Ponorná UVC lampa

Ponorné UVC lampy se používají k dezinfekci kapalin volným průtokem okolo zářičů. Jejich výhodou je snadná montáž, opakem je nedokonalá dezinfekce kapaliny vlivem volné montáže. Tento fakt platí u komerčně vyráběných zářičů, které se používají především v rybníkářství. Ovšem zde to nemusí být na závadu, jelikož není požadován nejvyšší stupeň dezinfekce.

Dokonalou dezinfekci ponorný zářič zajistí pouze tehdy, pokud se jedná o sadu zářičů, ponořenou do průtokového kanálu, čemuž musí předcházet nezbytné výpočty výkonu s ohledem na vlastnosti kapaliny. Průtokové kanály se využívají zejména při dezinfekci odpadních a průmyslových vod. Pokud půjdeme do hloubky, můžeme s nimi odbourávat i různé chemické látky.

Ponorné zářiče se používají i pro statické ozařování kapalin v tancích. Speciální geometrie zářičů zajišťuje ozáření ve třech osách, případně jinak dle požadavků v dané aplikaci.

Dodáváme speciální ponorné UVC zářiče pro průmyslové aplikace. Při návrhu je potřeba zvážit mnoho faktoru, proto zde nemohou být vystaveny jednotlivé typy. Každé zařízení se konstrukčně liší a je třeba jej navrhovat pro danou aplikaci na míru.